Archa úmluvy

Slovo archa pochází z latinského arca, které znamená truhlu nebo skříňku. Archa úmluvy byla také nazývána truhlou smlouvy, truhlou Boží nebo truhlou svědectví. Byla vyrobena z akáciového dřeva, pobitá zvenku i zevnitř zlatými plechy a víko bylo ozdobeno dvěmi postavami andělů. Bližší popis lze nalézt ve Starém zákoně v knihách Exodus 25, 10 – 22 a 37, 1 – 9 a Deuteronomium 10, 1 – 5, kde se píše i o obsahu archy úmluvy, kterým byly dvě desky zákona – desatera. Údajně byly v arše úmluvy uchovávány i Áronova hůl a mana. Po vybudování chrámu Šalomounem byla uchovávána v Jeruzalémě. Ztratila se pravděpodobně při zničení chrámu Babyloňany v roce 587 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Archa úmluvy, [on-line], Poslední aktualizace 29. 7. 2013 [Citováno 5. 10. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Archa_úmluvy


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.