Artaxerxes I. Longimanus  vládl cca 465 – 425 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Třetí syn Xerxův se stal králem po násilné smrti svého otce a zavraždění staršího bratra Daria. Za jeho vlády r. 458 př. Kr. se navrátil velký počet Židů do Jeruzalema pod vedením Ezdrášovým. R. 445 dovolil Nehemiášovi, svému vysokému úředníku, aby navštívil Jeruzalem a opevnil jej.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.