Amón  vládl cca 642 – 640 př. Kr.

Byl synem krále Manassese a králem Judska. Vládl v době, kdy Judsko bylo vazalem Asýrie. Za jeho vlády v Judsku přetrvávala modloslužba. Po dvouletém panování Amón byl zabit při spiknutí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.