Achaz  vládl cca 733 – 718 př. Kr.

Byl jedenáctým judským králem. Aby se vyhnul konfrontaci s Asýrií, odmítl se spojit s protiasyrskou koalicí. Aby před ní zachránil trůn i dynastii, spolčil se s asyrským králem Tiglatfalazarem IV. a stal se vazalem. Aby si získal přízeň asyrského krále, věnoval mu zlaté a stříbrné nádoby z chrámu a skvosty svého paláce. Vztah s Asýrií vedl k návratu modlářství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 2. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.