Asa  vládl 911 – 870 př. Kr.

Byl třetím Judským králem, protějškem Izraelského krále Omrího. Pocházel z Davidova rodu a byl synem krále Abijáše. Byl horlivým reformátorem, odstraňoval modlářství, obnovil bohoslužbu Hospodinu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ása [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013 [Citováno 18. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ása


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.