Achab  vládl 875 – 854 př. Kr.

Byl sedmým králem severního izraelského království. Byl synem a nástupcem krále Omrího. Za manželku si vzal Jezábel, která zaváděla modloslužbu uctíváním Baala a vraždila Hospodinovy proroky. Achab ji v tom podporoval například stavbou Baalova chrámu a vyhnáním Hospodinových kněží.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 19. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.