Amnón  9. stol. př. Kr.

Podle Bible, 2. knihy Samuelovy byl Amnón synem krále Davida a jeho manželky Achinoam. Zamiloval se do své sestry Támar, která byla i sestrou Abšalóma a znásilnil ji. Král David ho nepotrestal, přestože měl být ukamenován. Byl zabit svým bratrem Abšalómem, který se na něj pro jeho zlý skutek rozhněval.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amnón [on-line], [Citováno 2. 8. 2014]. Dostupné na: http://deti.vira.cz/Bible-pro-deti/Stary-zakon/Absalomova-vzpoura


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.