Aristofanés  448 – 385 př. Kr.

Byl starořecký dramatik, hlavní představitel attické komedie. Napsal asi 40 her, z nich se dochovalo do dneška v úplnosti jedenáct her. Aristofanovy hry se týkaly aktuálních událostí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Aristofanés, [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2014 [Citováno 9. 4. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristofanés


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.