Anaxagoras 500 – 428 př. Kr.

Byl řeckým předsokratovským myslitelem, narodil se a žil v Klazomen v Malé Asii až do roku 462 př. Kr., kdy odešel do Athén. Přátelil se se státníkem Periklem, jeho odpůrci byl z náboženských důvodů obžalován a vyhnán z Athén. Anaxagoras připouštěl existenci ducha, který stojí za kosmickým pohybem a je oživujícím rozumovým principem. Platón a Aristoteles mu vytýkali, že neukázal, že tento duch jedná v zájmu dobra.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

GRANT, Michael. Klasické Řecko, Z anglického originálu The Classical Greeks přeložil Gerik Císař. Nakladatelství BB art, 1999 ISBN: 80-7341-919-X