Areopág

Areopág byl původně poradní orgán athénských králů. Název je odvozen od malého vršku v Athénách, kde rada zasedala. Po odstranění králů se členy areopágu stávali vysocí úředníci po skončení svého funkčního období. Areopág měl 200 – 300 členů. Nejdříve byl jediným soudním orgánem, později řešil pouze zločiny promyšlené vraždy a úmyslného ublížení na zdraví s cílem zabití. Moc areopágu byla postupně omezována, až v roce 462 př. Kr. byli členové areopágu zbaveni soudní moci a řešili jen málo závažné záležitosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Areopag, [on-line], Poslední aktualizace 28. 3. 2014 [Citováno 30. 3. 2014]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Areopág


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.