Alexandr Jeruzalémský  ? - 251

Studoval na Alexandrijské křesťanské škole, poději se stal biskupem v Kapadocii. Během pronásledování za Severa byl několik let uvězněn. Po propuštění se stal pomocným biskupem v Jeruzalémě. Zde vytvořil velkou teologickou knihovnu. Při pronásledování za císaře Decia byl opět uvězněn. Během uvěznění byl převezen do Cesareje, kde na následky mučení a věznění umírá.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Alexander of Jerusalem [on-line], Poslední aktualizace 22. 3. 2014. [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Alexander_of_Jerusalem


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.