Antikrist

Je v křesťanství bytost nebo člověk, jenž je nepřítelem Ježíše Krista a tím i Boha a jeho následovníků. Pojem „Antikrist“ bývá často nesprávně ztotožňován pouze s ďáblem. Nový zákon však popisuje Antikrista nikoli jako jednu postavu ale jako celou škálu postav a používá tento pojem jako charakteristiku pro odpůrce Boha a Ježíše Krista jako syna Božího. Antikrist je nepřítelem Boha a Ježíšova učení. V dalších novozákonních knihách (např. Zjevení Janovo) je Antikrist ztotožňován s pojmy jako „šelma“ nebo „nevěstka babylonská“. Antikrist získal díky těmto konotacím ve Zjevení Janově post bytosti, která na zemi přijde a bude působit před druhým příchodem Ježíše Krista na zemi a pokusí se (velmi úspěšně) převzít vládu nad světem ve jménu falešné lásky a humanity. Podle Matouše a jasných proroctví se dokonce za Krista bude vydávat. Antikrist bude nakonec poražen při návratu Ježíše Krista a to bude koncem tohoto světa, který nahradí svět nový.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antikrist [on-line], Poslední aktualizace 24. 3. 2013. [Citováno 28. 8. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antikrist


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.