Antagonismus

Je forma rozporu, pro který je charakteristická nejvyšší ostrost boje a který často vede k násilnému zvratu. Je to nesmiřitelný protiklad, naprostá protichůdnost, nepřátelství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antagonismus [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/antagonismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.