Annáš II. 1. století

Byl synem velekněze Annáše I. Za třicet let po Ježíšově smrti velekněz Annáš II. nechal popravit Jakuba bratra Ježíšova, který byl hlavou jeruzalémského židokřesťanského sboru. Proti tomto zločinu ostře protestovali farizeové, a to s takovou razancí, že velekněz Annáš II. se musel vzdát svého úřadu. Byl sesazen po 3. měsících úřadování králem Agrippou II.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Paralely mezi NZ a Talmudem [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.olam.cz/aktuality/akce/paralely.pdf


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.