Agrippa I. Herodes ? - 44

byl král Judeje vládnoucí v letech 41 až 44, syn popraveného Aristobula a Bereniky, vnuk Heroda Velikého. V mládí byl vychováván v Římě a císař Tiberius jej dokonce ustanovil dozorcem nad svým vnukem Tiberiem Gemellem. Kvůli svým stykům s Caligulou však ztratil jeho důvěru a byl posléze uvržen do vězení. Když se Caligula stal císařem, propustil ho z vězení a učinil jej svým důvěrníkem. V roce 37 byl Caligulou jmenován králem nad zeměmi předjordánskými (Bataneou a Trachonitisem), roku 39 tetrarchou nad údělem Heroda Antipy a roku 41 králem nad židovskými zeměmi. Stal se dokonce konzulem, což mělo velkou společenskou hodnotu. Přitom byl Agrippa pravověrný Žid, který se snažil prosadit více nezávislosti pro svoji zemi, v tom ale neuspěl. Panoval mírně a snažil se naklonit si Židy. Z povolnosti vůči nim dal popravit apoštola Jakuba a apoštola Petra uvěznit. Po sedmi letech vlády roku 44 zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Herodes Agrippa I. [on-line], Poslední aktualizace 5. 4. 2013. [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.