Apollos 1. století

Byl Alexandrijský židovský křesťan, současník apoštola Pavla. Pavlův první list Korintským se zmiňuje o Apollovi jako významné osobnosti v Korintu. Pavel o něm napsal: „...já jsem zasadil, Apollo zaléval, ale Bůh dal růst." Apollo se později stal korintským biskupem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apollos [on-line], Poslední aktualizace 19. 5. 2013. [Citováno 3. 7. 2013] Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.