Árjové

Původní význam slova árja je přívětiví, zbožní; později v sanskrtu vznešení, urození.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Árjové [on-line], [Citováno 26. 5. 2013]. Dostupné na: http://encyklopedie.vseved.cz/Árjové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.