Avátar

Původně avatára pochází z hinduismu - v sanskrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnace) - obvykle božské bytosti do fyzického těla za zvláštním účelem. Nejčastěji je používán pro Višnua. Devátým avatárem Višnuovým byl Buddha. Ke vtělení, zvanému avatár, nemusí dojít jen při narození, nýbrž i v průběhu života, když se někdo na vtělení připravuje. Pak se vtělí komplex vlastností, připisovaných dané božské inteligenci.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Avatár [on-line], Poslední aktualizace 23. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Avatár


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.