Ateista

Slovo pochází z řečtiny a znamená v širším smyslu vědomé odmítání víry v existenci Boha. Ateismus sám o sobě není uceleným myšlenkovým systémem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ateismus [on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.