Autograf

Původní, vlastní rukopis, dílo napsané vlastní rukou, někdy jen vlastnoruční podpis autora (autogram).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Autograf [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2006. [Citováno 3. 12. 2012]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=6068&title=autograf&s_lang=2


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.