Atanáš Alexandrijský cca 295 – 2. 5. 373

Byl jako jáhen sekretářem alexandrijského biskupa Alexandra, po jeho smrti (328) nastoupil na jeho místo. Ještě ve funkci biskupského sekretáře se účastnil Prvního nikajského koncilu. Atanáš bojoval celý život proti arianismu. Vysloužil si celkem pět vyhnanství (335, 339, 356, 362 a 365). Podařilo se mu prosadit dočasně mír na alexandrijském synodu v roce 362. Snažil se také získat na svou stranu semiariány a smířit se s apolinaristy. V jeho listech Serapionovi se poprvé objevuje diskuze o božství Ducha svatého. Katolická církev si jeho památku připomíná 2. května a ctí jej jako učitele církve.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Atanáš [on-line], Poslední aktualizace 25. 9. 2012. [Citováno 30. 10. 2012] Dostupné na:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Atanáš

Agnosticismus [on-line], [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.