Astruc Jean  1684 - 1766

Narodil se 19. března 1684 v Sauves, ve francouzské provincii Auvergne a zemřel 5. května 1766 v Paříži. Byl profesorem medicíny. Jeho otec byl protestant, který konvertoval ke katolicismu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jean Astruc [on-line], Poslední aktualizace 8. října 2012. [Citováno 22. 1. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Astruc


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.