Assuer (Xerxes I.)  519 - 465 př. Kr.

Dle knihy Ester byl Assuer králem, který vládl nad 127 krajinami mezi Indií a Etiopií.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

HEJČL, Jan. Bible česká, díl prvý: Knihy starého zákona, Svazek II. Ester – Kniha Sirachovcova, Redigoval Dr. Antonín Podlaha. Praha: Nákladem „Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1920.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.