Artemis z Efesu

Také označována jako Diana z Efesu je řecká helénská bohyně uctívaná v maloasijském městě Efes, kde jí byl vybudován velkolepý chrám, který je dnes považován za jeden ze sedmi divů světa. Artemis z Efesu je pozdější formou a ztvárnění klasické bohyně řecké mytologie, nicméně efeská Artemis je výtvorem pozdní antiky a na jejím kultu se patrně podepsaly helénská filosofie i orientální maloasijské vlivy. Artemis v Efesu již tedy nevystupuje jen jako panenská bohyně lovu a ochránkyně zvířat v rámci nedělitelného panteonu olympských božstev, ale již zcela samostatně jako univerzální bohyně matka, která je živitelkou všech živých tvorů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Artemis z Efesu [on-line], Poslední aktualizace 12. 11. 2012. [Citováno 25. 2. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Artemis_z_Efesu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.