Aristobulos II. ? - 49 př. Kr.

Syn královny Salome Alexandry, protiprávně se prohlásil za židovského velekněze a krále Judeje, 66 př.Kr. - 63 př.Kr., pocházel z rodu Hasmoneovců. . Za těchto okolností se pravý král, Hyrkán II. utekl pod ochranu římského vojevůdce Pompeia. Pompeius, který potlačil veškerý odpor, dobyl Jeruzalém, na místo velekněze opět uvedl Hyrkána a do Říma poslal zajatce, kteří vytvořili základ pozdější velké židovské diaspory ve Věčném městě. Roku 49 př. Kr. byl Aristobulos na rozkaz Pompeia otráven.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Aristobulus II. [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2013 [Citováno 11. 13. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Aristobulus_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.