Archetyp

V historických vědách je to předpokládaný nejstarší text, který se nedochoval, ale k němuž ukazují zachované písemné památky.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Archetyp [on-line], Poslední aktualizace 20. 11. 2011. [Citováno 15. 10. 2012] Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=4792&s_lang=2&title=archetyp)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.