Apoštolský Otec

Apoštolští Otcové jsou církevní spisovatelé nejstarších dějin křesťanství. V užším smyslu označuje ty rané církevní spisovatele, kteří znali anebo mohli znát apoštoly. Tento výčet zahrnuje tři spisovatele:

V širším smyslu tento pojem zahrnuje církevní spisovatele konce 1. a první poloviny 2. století.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštolští Otcové [on-line], Poslední aktualizace 11. 8. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolští_Otcové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.