Apoštol

Z řec. apostellein, „poslat“, je odvozeno podstatné jméno apostolos, a pak lat. apostolus. Slovo apoštol je titul dvanácti Ježíšových spolupracovníků, které si sám vybral (Mt, 10,1-4) a poslal je, aby hlásali jeho evangelium (Mt 28,18-20). Jsou to: Petr, Ondřej, Jakub (Starší), Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův (Mladší), Šimon (Horlivec), Juda Tadeáš a Jidáš Iškariotský, na jehož místo byl později vybrán Matěj.) Jsou tedy „svědci“ toho, co viděli a slyšeli o zvláštním způsobu Ježíšova zmrtvýchvstání. V širším významu je apoštol ten, kdo se zcela věnuje šíření křesťanské víry.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apoštol [on-line], [Citováno 2. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/apostol/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.