Apokalypsa

Z řeckého apokalypsis, „odhalení“. Znamená odhalení, zjevení a vztahuje se především k viděním posledního času (Boží soud) a ke znamením, která jej budou ohlašovat. Nazývá se tak i prorocká kniha sv. Jana, patřící k literárnímu apokalyptickému žánru, který uzavírá NZ.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Apokalypsa [on-line], [Citováno 4. 12. 2012]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/apokalypsa2/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.