Antigon II ? – 37 př. Kr.

Byl druhým synem judského krále Aristobula II. Spolu s otcem díky Pompeovi byli odvlečeni do římského zajetí v r. 63 př. Kr. Antigon uprchl ze zajetí a za pomoci Párthů se stal judským králem. Římská armáda jej porazila, králem se stal Herodes a Antigon byl popraven.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Antigonus II Mattathias [on-line], Poslední aktualizace 22. 2. 2013 [Citováno 12. 13. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Antigonus_II_Mattathias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.