Ananiáš biskup 1. století

Byl biskupem v Damašku a pokřtil sv. Pavla. Později odešel hlásat Krista do Jelevtepole (v jižní Palestině), kde ho zajali a, když odmítl obětovat modlám, vyvedli jej za město a tam ukamenovali.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ananiáš, biskup a mučeník [on-line], [Citováno 6. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.zivotopisysvatych.sk/ananias-biskup-a-mucenik/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.