Achaimenovci

Perská dynastie, která odvozovala svůj původ od Achaimena, který měl být otec Teispův a děd Kýra I.. První vládci dynastie Teispes, asi 675 – 640 př. Kr., Kýros I. a Kambýsés I. ovládali jen nevelké území (především Pársa, dnešní Fárs) a vládli v závislosti na Médech. Teprve Kýros II. Veliký se roku 550 př. Kr. z tohoto područí vymanil, r. 539 př. Kr. dobyl Babylón, větší část Malé Asie a další oblasti a vytvořil mocnou říši.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Achaimenovci [on-line], [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/achaimenovci


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.