Agrippa II. Herodes 27 - 100

Judský král od roku 50. Syn Heroda Agrippy I. Vládl v části Palestiny jako římský spojenec. Spolu se svou sestrou Bereníké patřil za židovské války k Titově družině a pomáhal mu dobýt Jeruzalém.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Herodes Agrippa II. [on-line], Poslední aktualizace 10. 10. 2006. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=33141&title=Herodes%20Agrippa%20II.&s_lang=2


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.