Agitátor

Slovo pochází z latiny, je to člověk, který provádí nebo řídí agitaci, tj. přesvědčuje masy i jednotlivce o správnosti určitých idejí (programu) a získává je pro účast na nějaké společenské (politické, kulturní) činnosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Agitátor [on-line], Poslední aktualizace 30. 8. 2004. [Citováno 15. 4. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=1104&s_lang=2&title=agit%E1tor


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.