Abrahám rozmezí 1700 - 1300 př. Kr.

Patriarcha Starého zákona je duchovním praotcem světových monoteistických náboženství: židovského, křesťanského a islámu. Jeho význam spočívá v tom, že někdy v době mezi 20. a 16. stoletím před Kr. s ním Bůh uzavřel smlouvu. Abrahám je pokládán za genealogického praotce všech Izraelitů a Arabů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Abrahám [on-line], [Citováno 1. 1. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/abraham/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.