Xerxés I. 519 - 465 př. Kr.

Byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců vládnoucí od listopadu 486 do srpna 465 př. Kr. Jeho jméno ve staré perštině znamená „vládce hrdinů“. Xerxés byl synem krále Dareia I. a Atossy, dcery zakladatele perské říše Kýra Velikého.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Xerxés I. [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013. [Citováno 16. 4. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Xerxés_I.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.