Relikvie

Slovo relikvie pochází z latinského reliquiae – ostatky. Ostatky se označuje zejména tělesné pozůstatky světců, ale také předměty s životem svatých spojené, např. zbytky jejich šatů a jiných osobních předmětů. Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a někdy je jim přičítána zázračná moc. Kult ostatků existuje v křesťanství - v katolické a pravoslavné církvi, protestantské církve kult ostatků odmítají.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Relikvie [on-line], Poslední aktualizace 10. 5.2013. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.