Ritus

Slovo pochází z latiny a značí „to co odpovídá řádu“. Tímto výrazem se chápe komplex úkonů a předpisů, kterými se řídí bohoslužby a náboženské úkony (křest, svatba atd.). Termínu se také používá k označení způsobu, jak probíhá posvátná činnost v různých církvích (ritus římský, ambrosiánský, mosarabský atd.).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ritus [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ritus/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.