Rosekruciáni  (Rosenkruciáni)

Jako rosekruciáni se označuje tajná společnost, založená na západní mystické a esoterické tradici. Rosekruciánství vzniklo v Německu počátkem 17. století. Rosenkruciánská tradice souvisí s tradicí svobodného zednářství a její historii lze spolu s historií alchymie sledovat až do osvícenství. Po přerušení v 18. století křížily její již značně pokřivené a zprostředkované ideje okultisté. V současné době to mezinárodní tajné společenství osob intelektuálně velmi pokročilých, zabývající se bádáním a věděním, studiem přírody, vývojem technologií. Rosenkruciánská společenství nehlásají nové náboženství, ale spojují tradiční západní křesťanství s islámskými a judaistickými mystickými vlivy, které vyúsťují ve vlastní světonázor. Tradičními symboly rosenkruciánů jsou zlatá růže (věda) na zlatém kříži (filozofie), kruh obsahující čtverec a rovnostranného trojúhelníku-pentagramu. V roce 1995 měla 98 autorizovaných lóží v USA, 36 skupin v Kanadě a více než 1200 po celém světě.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Rosenkruciáni [on-line], [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://marieke.pise.cz/127932-rosenkruciani.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.