Ráj

Ráj (hebrejsky: eden, staroíránsky: pairidaéza) je v některých náboženstvích místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a bohabojných věřících (např. v křesťanství ve věčné blaženosti, v islámu v rozkoši). Nelze jednoznačně určit schéma dějů v ráji, protože každé náboženství se ve výkladu liší a naše představy a způsoby vyjadřování jsou ze samé podstaty věci nepřiměřené, navíc omezeny hranicí času.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ráj [on-line], Poslední aktualizace 12. 7. 2011. [Citováno 13. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ráj


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.