Milosrdenství

Je láska k bližnímu ze soucitu je hlavním požadavkem horského kázání: "Buďte milosrdní, jako je i váš Otec" (Lukášovo evangelium 6, 36). Ježíš ukazuje názorně tuto křesťanskou povinnost v podobenství o milosrdném Samaritánu (Lukášovo evangelium 10, 25 - 37). Jedná se především o požadavky: sytit hladové, napojit žíznící, obléci nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat nemocné, pohřbívat mrtvé. Vedle tělesných představují i duchovní dobré činy dílo milosrdenství. U Židů a buddhistů požívá tato ctnost rovněž vysoké vážnosti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Milosrdenství [on-line], [Citováno 28. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/milosrdenstvi/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.