Frend William Hugh Clifford  11. 1. 1916 – 1. 8. 2005

Absolvoval Oxford. Během války nastoupil k vojenské rozvědce, kde zůstal až do r. 1967. Poté se věnoval akademické dráze. V letech 1969 – 1984 byl profesorem církevní historie univerzitě v Glasgow. Díky konfliktům na univerzitě ji opustil a vydal se na církevní dráhu v Anglikánské církvi, kde se stal knězem. Byl členem Unie moderních duchovních, akceptoval přijímání žen za kněžky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

The Rev Professor W. H. C. Frend [on-line], Poslední aktualizace 19. 8. 2005. [Citováno 2. 4. 2014]. Dostupné na: http://www.independent.co.uk/news/obituaries/the-rev-professor-w-h-c-frend-306942.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.