Felicita  ? – 7. 3. 203

Byla otrokyní Perpetui a byla spolu s ní zatčena. Byla v osmém měsíci těhotenství, ve vězení předčasně porodila. U příležitosti narozenin svého syna uspořádal císař Septimus Severus v obrovské aréně v Kartágu představení šelem, při kterém měli být pro pobavení publika usmrceni křesťané. Felicita byla předhozena společně s Perpetuí rozdivočelé krávě, která je však jen zranila, ale nezabila. Perpetuu i Felicitu dobil gladiátor, který jim probodl hrdlo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Sv. Perpetua a Felicita [on-line], [Citováno 31. 3. 2014]. Dostupné na: http://fatym.com/view.php?nazevclanku=sv-perpetua-a-felicita&cisloclanku=2013050161


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.