Flavius Clemens Titus  ? - 96

O Flaviovi Clemensovi nemáme mnoho informací. Byl římským konzulem. Pravděpodobně byl synovcem císaře Vespasiána a bratrancem císařů Tita a Domitiána. Podle některých pramenů byl ženatý s Flávií Domitillou. Za Domitiánova pronásledování byl obviněn z ateismu, když odmítl obětovat pohanským bohům a zato byl sťat mečem v r. 96.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Titus Flavius Clemens (consul) [on-line], Poslední aktualizace 28. 9. 2013. [Citováno 30. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Clemens


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.