Festus Porcius  1. století

Byl prokurátor Judeje cca v r. 59 - 62, vystřídal zkorumpovaného Felixe. Měl snahu o vyřešení problému s rostoucím nepřátelstvím mezi Židy římskou říší. Odeslal apoštola Pavla k císaři do Říma.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Marcus Antonius Felix [on-line], Poslední aktualizace 26. 2. 2013. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Porcius_Festus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.