Felix Marcus Antonius  1. století

Byl římský politik a prokurátor provincie Judee. Felix byl propuštěncem na císařském dvoře, byl původně otrokem. Jeho bratr Marcus Antonius Pallas (rovněž propuštěnec) byl vlivnou osobou na dvoře císařů Claudia a Nerona. Díky svému bratrovi byl Félix jmenován prokurátorem provincie Judee a zastával tento úřad asi v letech 52–59. Proslavil se krutostí a prostopášností; podle Tacita „brutálně a chtivě užíval moci krále, avšak se schopnostmi otroka“. Apoštol Pavel byl po svém zatčení v Jeruzalémě převezen do Cesareje, kde měl být Félixem souzen. Félix zahájil přelíčení, ale následně držel dva roky Pavla ve vazbě v naději na to, že obdrží úplatek a zalíbí se židům. Kvůli stížnostem Židů byl Félix odvolán císařem Neronem z úřadu prokurátora. O dalších osudech Félixových není nic bližšího známo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Marcus Antonius Felix [on-line], Poslední aktualizace 10. 12. 2012. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius_Felix


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.