Epifanios (Epifanius) ze Salaminy  cca 305 - 403

Narodil se v malé obci u Eleutheropolis (dnes vesnice Beth Džibrin, jihozápadně od Jeruzaléma) pobýval nějaký čas mezi egyptskými mnichy. Po svém návratu založil poblíž Eleutheropole klášter a byl v něm 30 let představeným. Pro jeho učenost, zbožnost a životní bezúhonnost ho kyperští biskupové r. 376 zvolili biskupem v tehdejší Konstantii (dříve Salamis) a tím i metropolitou celého ostrova. Podle sv. Jeronýma znal řecky, syrsky, hebrejsky, koptsky a něco latinsky. Celý svůj život zasvětil zápasu o pravost víry, mnohdy až neopodstatněnému. Kupříkladu r. 394 odejel do Jeruzaléma, kde tak ostře kázal proti přívržencům Origena (toho považoval za otce všech herezí), až mu to tamní biskup zakázal. Když r. 399 alexandrijský patriarcha Theofil vyhnal origenovsky smýšlející mnichy z nitrijské pouště a části z nich, kteří odešli do Cařihradu, se ujal sv. Jan Zlatoústý, vystoupil Epifanius i proti tomuto světci. Když však poznal, že ho využili k tomu, aby odstranili sv. Jana Zlatoústého, vrátil se domů na Kypr. Na cestě r. 403 zemřel.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Panarion [on-line], Poslední aktualizace 21. 7.2009. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=778


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.