Eschatologie křesťanská

Slovo pochází z řečtiny, „eschaton“ - poslední, a „logos“ - smysl. Teologická nauka, která studuje „poslední věci“ (zabývá se konečným údělem člověka a vesmíru), chápané nejen v časovém rozměru, nýbrž v jejich souvislostech s životem Krista, a proto konečné v perspektivě dějin spásy. Bible uvádí dějiny lidstva jako dějiny spásy, tedy jako dovršení smlouvy mezi Bohem a lidmi. Jsou to dějiny, které spojuje počátek světa - stvoření s koncem věcí. Na konci časů se uskuteční slavný návrat Krista s konečným vítězstvím nad satanem a zlem. To znamená, že dějiny nejsou ani cyklické, ani „bez začátku a bez konce“, ale že mají svůj počátek, směřují ke svému konci, mají svůj cíl a jsou vedeny Bohem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Eschatologie [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/eschatologie2/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.