Evangelia synoptická

První tři evangelia se také nazývají synoptická, neboť se v mnoha směrech shodují ve výstavbě i obsahu, zatímco Janovo evangelium má zcela vlastní pojetí - na rozdíl od synoptiků prohlašuje Ježíše jednoznačně a otevřeně za Božího jednorozeného Syna, naddějinné Slovo (Logos); vyznačuje se originálním způsobem vyjadřování a přesnými teologickými

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Evangelia [on-line] [Citováno 7. 4. 2014]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/evangelia/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.