Exiguus Dionysius  cca 470 – cca 544

Byl římský kněz skythského původu z nynějšího území Dobrudže v Rumunsku. Přibližně od roku 500 žil v Římě, kde jako učený člen Vatikánské kurie přeložil z řečtiny do latiny 401 církevních kánonů, včetně kánonů apoštolských a koncilních dekretů z Nikaie, Konstantinopole a Chalkedonu, a také kolekci papežských dekretálů od Siricia po Ansatsia II. Tyto sborníky byly na Západě velmi ceněny stejně jako průvodce kostelní administrativou. Dionysius napsal také pojednání o elementární matematice.

Dionysius je nejznámější jako tvůrce údobí Anno Domini, které je používáno pro číslování let Gregoriánského a Juliánského kalendáře (vypočítal datum narození Krista, od něhož se počítá náš letopočet). Dnes se ví, že se Dionysius dopustil při výpočtu roku Kristova narození několika chyb. V současné době se většina badatelů přiklání k názoru, že Ježíš Kristus se narodil v rozpětí let 7 – 4 př. n. l., přičemž se mnozí přiklánějí k roku 7 př. n. l., kdy došlo k velmi vzácné a v astrologii významné třikrát se opakující konjunkci Saturna (židovské planety) a Jupitera (královské planety) ve znamení ryb (4. června, 23. září a 13. prosince). Domněnku, že betlémská hvězda vlastně nebyla kometa, ale zvláštní uspořádání planet, vyslovila řada vědců a církevních představitelů, mezi prvními např. Tertulian.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dionysius Exiguus [on-line], Poslední aktualizace 11. 3. 2013. [Citováno 4. 12. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.